Misiune

Soluţii optime
Într-o economie din ce în ce mai complexă şi foarte dinamică, specializarea pe domenii este esenţială, prin aceasta asigurându-se un nivel ridicat de performanţă întregii economii naţionale. Tehnologiile de răcire – vitrine frigorifice, agregate frigorifice sau alte instalaţii frigorifice – sunt necesare în foarte multe sectoare economice. Rolul nostru este de a furniza cele mai bune soluţii atât pentru industrie şi comerţ, cât şi pentru activităţi de cercetare în acest domeniu.

Implementarea noilor tehnologii
Prin documentare permanentă şi studiu, asigurăm integrarea celor mai noi inovaţii din domeniu în procesele tehnologice ale beneficiarilor noştri, contribuind la creşterea continuă a performanţei acestora.

Siguranţă
Oferim beneficiarilor noştri siguranţa de care au nevoie pentru a-şi desfăşura în condiţii optime activitatea prin furnizarea de sisteme fiabile şi prin asigurarea unui service prompt şi eficient la nivel naţional, pentru vitrine frigorifice, camere friogorifice sau orice altă instalaţie frigorifică.

Protecţia mediului
Contribuim la protejarea mediului înconjurător şi la diminuarea efectului de încălzire globală prin sisteme foarte eficiente din punct de vedere energetic şi prin promovarea instalaţiilor cu agenţi frigorifici ecologici şi agenţi frigorifici naturali precum bioxidul de carbon şi amoniac.