Instalaţii Frigorifice cu CO2

instalatii frigorifice cu CO2

Dioxidul de carbon (R744) este un agent natural (cu potenţialul de încălzire globală 1 şi potenţialul de subţiere a stratului de ozon 0), cu proprietăţi termodinamice foarte bune. Cu toate acestea, se foloseşte foarte rar ca agent frigorific din cauza presiunilor foarte mari la care se lucrează cu acesta şi a temperaturii scăzute a punctului critic.

Ca atare, pentru utilizarea de instalaţii frigorifice pe bază de dioxid de carbon este nevoie de un nivel de automatizare superior celorlalte tipuri de instalaţii frigorifice, precum şi de materiale rezistente la presiuni foarte mari (până la 110 bar în cazul aplicaţiilor în domeniul trans-critic).

Dioxidul de carbon se utilizează ca agent frigorific pentru instalaţii frigorifice în cascadă în treaptă inferioară, ca agent intermediar, cu schimb de fază (vapori/lichid) sau în sisteme trans-critice: pompe de căldură, aplicaţii industriale sau instalaţii de aer condiţionat pentru automobile.

Prima instalaţie frigorifică din România pe bază de dioxid de carbon a fost realizată de specialiştii noştri în anul 2009.
Această instalaţie frigorifică este o pompă de căldură ce funcţionează în domeniul trans-critic la o presiune maximă de lucru de aproximativ 100 bar. La ieşirea din pompă de căldură, temperatura apei este de 75 – 85ºC.