Agregate Frigorifice

Prin agregat frigorific se înţelege un ansamblu de piese care au drept scop punerea în mişcare a agentului în circuitul frigorific. Agregatele frigorifice comercializate de MARCO & ALEX se împart în câteva grupe mari:

Compresoare frigorifice

Pentru aplicaţii cu sarcina termică mică sau instalaţii frigorifice de dimensiuni reduse, unde se folosesc preponderent compresoare ermetice, oferim compresoare Tecumseh, Danfoss sau Maneurop care acoperă o gama de puteri cuprinse între 50W şi 3000 W.

Pentru instalaţii frigorifice de puteri mai mari putem să oferim în funcţie de soluţia tehnică şi dorinţele beneficiarului:

  • compresoare semiermetice cu piston sau cu şurub Bitzer care acoperă o gama de putere cuprinsă între 2,5 kW şi 80 kW
  • compresoare ermetice scrool Copeland produse de grupul Emerson cu puteri cuprinse între 0,8 kW şi 40 kW
  • compresoare semiermetice cu piston sau şurub de construcţie specială pentru instalaţii de amoniac Maycom produse de Mayecawa

Grupuri de condensare

Grupurile de condesare reprezintă un ansamblu de compresor, condensator şi rezervor de lichid. După cum îi spune numele, un astfel de agregat transformă vaporii de gaz rezultaţi în urma fierberii agentului termic în vaporizator în lichid pentru a iniţia un nou ciclu de răcire.

În analogie cu compresoarele frigorifice grupurile de condensare furnizate de noi acoperă întreaga gama de aplicaţii posibile conform tehnologiei actuale. Pentru instalaţii frigorifice de puteri mici recomandăm grupuri de condensare cu compresoare capsulate cu piston Tecumseh, Danfoss sau Maneurop sau scroll Emerson (Copeland). Pentru instalaţii frigorifice de puteri mari recomndam compresoare semiermetice cu piston sau cu şurub Bitzer sau Maycom.

Centrale frigorifice

Centralele frigorifice sunte cele mai complexe agregate frigorifice utilizate de regulă în instalaţii frigorifice mari cu mai mulţi consumatori. Centralele frigorifice sunt de regulă compuse din două sau mai multe compresoare care funcţionează împreună. Centralele furnizate de noi sunt produse de regulă în atelierul propriu având astfel posibilitatea să furnizăm orice tip de centrală frigorifică.